Prowadzenie Wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia i lokalnego środowiska.

Wolontariat Stowarzyszenia tworzą młodzi ludzie –  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu gminy Nawojowa i okolic. Obecnie w Stowarzyszeniu jest 36 wolontariuszy.

Spotkania wolontariatu odbywały się w każdą środę w budynku na stadionie sportowym w Nawojowej, ul. Lipowa 3 –  w godz. 16.00 – 18.00 – w okresie letnim, a w okresie zimowym od godz. 16.00 do 17.00  i okazjonalnie w terenie – przy realizacji zadań Statutowych Stowarzyszenia.

W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. wolontariusze realizowali  następujące zadania:

 • wsparcie i pomoc podczas Gminnego Koncertu Noworocznego – styczeń 2018 – obsługa w kuchni, czynności organizacyjno- porządkowe,
 • przygotowania do spotkania noworocznego i Gali Darczyńców – 04.02.2018r.
 • wyjazd integracyjny do Krynicy Zdroju w ferie zimowe – luty 2018r.
 • przygotowanie, dyżur przy stoisku podczas kiermaszów świątecznych,
 • przygotowanie rzeczy na kiermasz wielkanocny, dyżury przy stoisku,
 • Przygotowania do wielkiej akcji charytatywnej „ Bieg po uśmiech” połączonej z
 • „Integracyjnym Dniem Dziecka”w Nawojowej.
 • Majówka – spotkanie integracyjne – 10 maja 2018r.
 • Wielka akcja charytatywna „ Bieg po uśmiech ” na rzecz naszego podopiecznego _ Jakuba Tuczyńskiego, połączona z „ Integracyjnym Dniem Dziecka ” na Stadionie Sportowym w Nawojowej – 10 czerwca 2018r.
 • III Paraolimpiada – „ Pięciu Zmysłów ”- w Muszynie – 24 czerwca 2018r.
 • szkolenie z udzielania I pomocy poszkodowanym nad wodą i na lądzie ( OSP – w Gródku n/ Dunajcem, OSP – Nowy sącz – Biegonice, PSP nr 2 w Nowym Sączu i WOPR w Gródku n/ Dunajcem
 • wyjazd integracyjno – szkoleniowy do Gródka n/ Dunajcem w dniach od 16-18 sierpnia 2018r. pt. „ Jestem wolontariuszem – jestem odpowiedzialny za siebie i innych”
 • udział w „ Agropromocji 2018” w Nawojowej, przygotowanie materiałów, dyżur na stoisku,
 • warsztaty  z podopiecznymi w ramach projektu „ Foluszowanie we współczesnym projektowaniu” od  września do października 2018r.
 • prowadzenie różańca w kościele parafialnym dla podopiecznych, członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców gminy Nawojowa – 17.10.2018r. ,
 • przygotowania do wystawy z zakresu foluszowania  pt. „ Foluszowanie we współczesnym projektowaniu” na dzień 18-19 listopada 2018r.
 • przygotowanie upominków dla podopiecznych z Broniszewic,
 • udział w spotkaniu Motomikołaje 2018,
 • udział w Spotkaniu Noworocznym Stowarzyszenia, integracja z podopiecznymi i nowymi wolontariuszami,