19 listopada uzyskaliśmy miano organizacji pożytku publicznego, który może zbierać 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia.

  • Przygotowaliśmy ulotki z 1% – wydruk charytatywnie LT-1 w Homrzyskach.
  • W odpowiedzi na apel sióstr Dominikanek z Broniszewic zorganizowaliśmy zbiórkę kosmetyków i środków pielęgnacyjnych dla ich podopiecznych – chłopców w różnym wieku. Otrzymaliśmy podziękowanie listowne i na facebooku, ze sami mamy trudności, a potrafimy dzielić się z innymi sercem i darami. Wysłaliśmy trzy duże  pudła z upominkami.