Od września do listopada nasze Stowarzyszenie wzięło udział w warsztatach pt.

„ Foluszowanie we współczesnym projektowaniu”. We współpracy z Fundacją” Między Sztuką a Terapią” zorganizowaliśmy warsztaty dla naszych podopiecznych, wolontariuszy i członków. Jest to projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „ Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Warsztaty zorganizowano dla mieszkańców gminy Nawojowa i gmin z nią sąsiadujących. Folusznictwo jest gałęzią rzemieślniczej i manufakturowej produkcji sukienniczej, zajmującą się folowaniem sukna, inaczej spilśnianiem. Dzisiaj folusznictwo jest już prawie całkowicie zapomnianą technologią wśród współczesnego pokolenia, mimo iż tradycją swymi korzeniami silnie wrasta w lokalne tradycje ludowe. Dzięki współpracy naszego Stowarzyszenia z Fundacją „ Między Sztuką a Terapią” mieszkańcy gmin zlokalizowanych wokół gminy Nawojowa, z ogromnym zaangażowaniem i zapałem dołożyli swoich starań, aby folusznictwo na nowo pokazało swój kunszt, chociaż w nowoczesnym wymiarze. Uczestnicy warsztatów czyli nasi podopieczni, wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia, własnoręcznie zaprojektowali i wykonali technologią foluszowania kolekcje obuwia, którą zaprezentują podczas listopadowej wystawy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nawojowej w dniach 18- 19 listopada 2018r. Dzięki naszej współpracy mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mogli poznać historię folusznictwa i lepiej poznać nasze Stowarzyszenie.

  • Przez cały rok czyniliśmy starania o uzyskanie 1%, zbieraliśmy rekomendacje, gromadziliśmy potrzebne materiały i dokumentację do KRS., dokonaliśmy zmian w statucie niezbędnych do uzyskania miana organizacji pożytku publicznego z 1%.