W tym dniu zorganizowaliśmy Majówkę Integracyjną, w której uczestniczyli podopieczni, wolontariusze, członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście – nauczyciele i wychowawcy naszych podopiecznych z różnych szkół i instytucji. Po wspólnym odśpiewaniu Litanii do Matki Bożej przy kapliczce u Państwa Południaków w Nawojowej, wszyscy udali się na pogodny wieczorek połączony z grillowaniem, śpiewem, żartami i rozmowami przy kominku. Integracja całej grupy oraz promowanie jej w lokalnym środowisku. Na zakończenie spotkania każdy wychowawca otrzymał od podopiecznego symbolicznego aniołka i dużą tabliczkę czekolady.