– Nawiązanie współpracy z Fundacją „ Garda” w celu przeprowadzenia biegu dla dzieci w wieku od 2 do 18 lat.

– Pozyskiwanie funduszy na akcję w lokalnym środowisku – szukanie darczyńców i sponsorów.

– Przygotowanie i opracowanie różnorodnych atrakcji dla wszystkich dzieci i ich rodziców.

– Nawiązanie współpracy ze służbami mundurowymi, w celu zabezpieczenia biegu.

– Pozyskiwanie partnerów i wolontariuszy do przeprowadzenia i organizacji imprezy.