Prowadzenie Wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia i lokalnego środowiska.

Wolontariat Stowarzyszenia tworzą młodzi ludzie –  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu gminy Nawojowa i okolic. W roku 2017 stałe porozumienia wolontariacie podpisało  wolontariuszy, akcyjnie 4 wolontariuszy, przy realizacji  projektów – 2. Po okresie próbnym ( miesiąc ) przyjęto nowych wolontariuszy z S. P. Nawojowa w liczbie – 11 osób.

Wolontariat ma swoje logo oraz koszulki koloru pomarańczowego. Spotkania wolontariatu odbywały się w każdy czwartek w budynku na stadionie sportowym w Nawojowej w godz. 16.00 – 18.00 – w okresie letnim, oraz w Szkole Podstawowej w Nawojowej, w sali 7  w godz. 14.30 – 15.30 –  w okresie zimowym , i okazjonalnie w terenie – przy realizacji zadań Statutowych Stowarzyszenia.

W roku 2017 wolontariusze podjęli następujące zadania:

– szkolenie z udzielania I pomocy,

– warsztaty z podopiecznymi w MCK- Sokół w Nowym Sączu,

– przygotowanie i udział w warsztatach terapii zajęciowej z podopiecznymi,

– prowadzenie różańca w kościele parafialnym,

– przygotowania do paraolimpiady 2017,

– wsparcie II Powiatowej Spartakiady Samorządu i Służb Mundurowych w Nawojowej,

– przygotowanie, dyżur przy stoisku podczas kiermaszów świątecznych,

– przygotowanie i udział w spotkaniu andrzejkowo- mikołajkowym Stowarzyszenia,

– przygotowanie rzeczy na kiermasz bożonarodzeniowy, dyżury przy stoisku,

– pomoc i wsparcie w imprezie Motomikołaje,

– przygotowania do spotkania noworocznego,

– przygotowanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych Stowarzyszenia,

– udział w zajęciach terapii zajęciowych dla podopiecznych Stowarzyszenia,

– szkolenie z obsługi sprzętu multimedialnego nabytego w ramach projektu,

– wręczanie piernikowych serduszek mieszkańcom gminy Nawojowa z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,

– wyjazd integracyjno – szkoleniowy do Jamnej – ośrodka ojców Dominikanów-  2 dni

– wyjazd integracyjny do Krynicy Zdroju w ferie zimowe – 1 dzień

– wyjazd wolontariuszy do Warszawy – w nagrodę z największą liczbą wypracowanych godzin wolontarystycznie,

– wsparcie i pomoc podczas Gminnego Koncertu Noworocznego 2017 – obsługa w kuchni, czynności organizacyjno- porządkowe,