„Rano i wieczorem – odpoczywam nad jeziorem” to tytuł projektu realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w dniach 27-29 sierpnia 2018r. jako zadanie publiczne gminy Nawojowa z zakresu: „ Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”. Celem projektu była przede wszystkim integracja, rekreacja i wypoczynek naszych podopiecznych oraz ich rodzin nad Jeziorem Rożnowskim. W projekcie wzięło udział 30 podopiecznych oraz 40 członków i wolontariuszy Stowarzyszenia NGW. Na realizację projektu uzyskaliśmy 7.000 zł. dla naszych podopiecznych ( realizacja zadania publicznego gminy Nawojowa na rok 2018) , pozostałą kwotę około 7.000 zł. wypracowaliśmy sami, bądź uzyskaliśmy od naszych darczyńców i sponsorów. W ciągu trzech dni pobytu w Domu Wczasowym „ Stalownik” w Bartkowej, nasi wspaniali podopieczni korzystali z wielu atrakcji zarówno na lądzie, jak i na wodzie.

W pierwszym dniu ratownik medyczny przeszkolił naszych rodziców i opiekunów z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu oraz poinformował o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego zachowania się nad jeziorem. Po południu wszyscy uczestniczyli we wspaniałym spotkaniu na Jamnej – w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. To cudowne miejsce odwiedzamy już trzeci raz wspólnie z naszymi wolontariuszami oraz podopiecznymi i za każdym razem odkrywamy coś nowego i wyjątkowego. Wieczorem integrowaliśmy się przy muzyce korzystając z uroków jeziora i atrakcji na obiekcie ośrodka.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od porannej gimnastyki na świeżym powietrzu –                    z widokiem na „ Morze” ( tak nasi podopieczni nazywali jezioro, później wszyscy nazywaliśmy podobnie ). Następnie odbyło się spotkanie z ratownikiem WOPR oraz strażakiem, którzy przypłynęli do nas motorówką. Uczyli nas jak właściwie korzystać z akwenów wodnych oraz ze sprzętu wodno- turystycznego oraz zaprezentowali wodny sprzęt ratowniczy. Wręczyli każdemu podopiecznemu                 „ czapki – kapitana ”  – upominek od Zarządu Stowarzyszenia. Były one niezbędne dla każdego dziecka, który za chwilę miał odbyć długi rejs statkiem po jeziorze. W czasie dwóch rejsów mieliśmy asekurację, pomoc i wsparcie zarówno medyczne, jak i ratownicze z motorówki. Później podopieczni uczestniczyli w ćwiczeniach rewalidacyjnych, prowadzonych przez oligofrenopedagoga. Po obiedzie poznaliśmy historię kościoła w Tropiu, uczestniczyliśmy we Mszy św., odwiedziliśmy Pustelnię Św. Świerada. Wieczorem był grill z kiełbaskami, śpiewy i tańce przy muzyce oraz zabawy integracyjne nad jeziorem.

Trzeci dzień ( szkoda, że ostatni ) ponownie rozpoczęliśmy gimnastyką poranną. Tym razem wykorzystaliśmy Chustę Klanza, balony i piłeczki terapeutyczne. Podopieczni bawili się doskonale na tle Jeziora Rożnowskiego i „ Małpiej Wyspy”. Przed wyjazdem do Gródka nad Dunajcem – na pyszne lody i kawę mrożoną – zwiedziliśmy Zaporę Rożnowską. Tam znajomy Kapitan przybliżył nam historię zapory. Po obiedzie nasi podopieczni uczestniczyli w warsztatach artystycznych „ Rybka w wodzie ”, na których własnoręcznie wykonali kolorowe rybki i zabrali ze sobą na pamiątkę wakacyjnego wypoczynku nad Jeziorem Rożnowskim.