– Przygotowania Stowarzyszenia do realizacji dwóch wakacyjnych projektów.

– Szukanie sponsorów i darczyńców.