Sprzedaż ozdób wielkanocnych, wyrobów regionalnych, rękodzieła artystycznego. Promocja Stowarzyszenia w lokalnym środowisku. Biorą w nim udział podopieczni, wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia. Dochód pieniężny ze sprzedaży przeznaczono na cele Statutowe Stowarzyszenia.