Pod takim hasłem zorganizowano warsztaty terapii zajęciowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Nawojowska Grupa Wsparcia. Stowarzyszenie wzięło udział w otwartym konkursie ofert Gminy Nawojowa na realizację zadania publicznego w roku 2017    –                            „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” i w wyniku konkursu uzyskało dotację w wysokości 4.000 zł. Wkład osobowy Stowarzyszenia 20% ( 800 zł. – praca wolontariacka)

Projekt realizowano od 20 września do 12 grudnia 2017r.

W każdym miesiącu realizowano inny rodzaj zajęć terapeutycznych:

  1. we wrześniu – zajęcia plastyczne „ W krainie marzeń ” – 29.09.2017r.

Podopieczni otrzymali podobrazie ( ramkę z płótnem ) różnych rozmiarów w zależności od wieku dziecka i jego predyspozycji psychofizycznych. Podczas zajęć cały czas grała muzyka relaksacyjna z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego zakupionego z projektu FIO –    Małopolska Lokalnie (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Każdemu dziecku wolontariusze przygotowali zestaw farb akrylowych. Dzieci malowały „co im w duszy gra”- interpretując swoje marzenia. Wolontariusze delikatnie wspierali swoich podopiecznych. Liczyło się twórcze, artystyczne i innowacyjne podejście każdego dziecka do tematu. Na koniec spotkania odbyła  się wystawa prac uczestników warsztatów. Wszystkim zajęcia bardzo się podobały. Na prośbę podopiecznych i ich rodziców, swoje piękne, artystyczne prace dzieci otrzymały na Mikołajki. Pozostaną wspaniałą pamiątką po wspólnych warsztatach.

  1. w październiku – zajęcia muzyczne „ Z muzyką w chmurach ” – 27.10.2017r.

Podopieczni, wspólnie z prowadzącym, rozpoczęli wędrówkę z muzyką. W trakcie warsztatów „podróżowali na chmurach” używając odpowiednich instrumentów perkusyjnych, przedmiotów z otoczenia, zapachów – angażujących wszystkie zmysły. Wysłuchali bajki opowiedzianej przez lektora, nauczyli się wierszowanek i śpiewania dziecięcych piosenek.  W trakcie muzycznej zabawy dzieciom towarzyszyli wolontariusze i rodzice. Wykorzystano ponadto: chustę Klanza, instrumenty perkusyjne, różnej wielkości piłeczki, piórka…  Największą radość, dzieciom chorym i niepełnosprawnym, sprawił kwiat paproci – wolontariusze zawijali każde dziecko w kolorową chustę tworzącą kielich kwiatowy. Było super!

  1. w listopadzie – zajęcia techniczne „ W świątecznym nastroju ” – 24.11.2017r.

Głównym tematem przewodnim warsztatów było wykonanie świątecznych ozdób dowolną techniką z użyciem różnorodnych materiałów. Podopiecznym towarzyszyli rodzice i wolontariusze, z którymi wykonali piękne ozdoby świąteczne. Każdy podopieczny pracował w swoim tempie i wykonywał pracę według konkretnego planu. Rodzice, jak zwykle wykorzystali swoje zdolności artystyczne i wykonali twórcze prace. Wszystkie zgromadzone przedmioty i ozdoby świąteczne zaprezentowaliśmy na zorganizowanej wystawie świątecznej dla pracowników i uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu i kiermaszach świątecznych – bożonarodzeniowych.

  1. w grudniu – zajęcia ruchowe „ Na skrzydłach motyla ” – 08.12.2017r.

Warsztaty prowadził oligofrenopedagog, koordynator ds. projektowych – Marta Borek. Pani Marta poprowadziła je Metodą Knilla, opartą na programie aktywności ciała. Dzieciom mniej sprawnym towarzyszyli wolontariusze lub rodzice. W trakcie zajęć ruchowych, nastawionych na konkretne ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje ruchowe, czuciowe, werbalne – rodzice lub wolontariusze siedzieli z dzieckiem na karimatach. Dzieci na wózkach inwalidzkich też wykonywały ćwiczenia. Ćwiczeniom towarzyszył specjalny akompaniament muzyczny (muzykoterapia). Rodzice uczyli się praktycznych wskazówek jak pracować, rehabilitować dziecko również w domu. Ćwiczenia przerywane były zabawami tanecznymi, czy leżakowaniem na matach przy muzyce relaksacyjnej. W tym dniu zorganizowano także Mikołajki dla wspaniałych podopiecznych. Mikołajami byli wolontariusze NGW. Przebrali się za Świętego i wręczali upominki przygotowane przez rodziców.

 

            Warsztatami objęto 30 osób w wieku od 6 do 35 lat. Dzieci chore i niepełnosprawne mogły realizować swoje marzenia artystyczne, bawić się radośnie ze zdrowymi rówieśnikami oraz usprawniać zaburzone funkcje organizmu pod okiem specjalistów.

W czasie realizacji zadania korzystano ze sprzętu muzycznego, sportowego i  plastycznego zakupionego w projekcie. Pozostanie on na stanie Stowarzyszenia i będzie służył przez wiele lat podopiecznym w czasie realizacji celów i zadań statutowych. To już kolejny projekt, którego realizacja znacznie podnosi poziom rozwoju Stowarzyszenia, a przede wszystkich jego wspaniałych podopiecznych.