Samodzielnie organizujemy i przeprowadzamy wiele imprez integracyjnych z udziałem naszych podopiecznych i wolontariuszy. Tutaj przy okazji realizacji projektu – warsztatów terapii zajęciowej ruchowych. Przygotowaliśmy naszym podopiecznych piękne paczki mikołajkowe. Mikołajami byli nasi wolontariusze.