Stowarzyszenie Nawojowska Grupa Wsparcia wzięło udział w konkursie grantowym na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych w ramach programu: „ FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE” edycja 2017.

W wyniku konkursu, Operator: Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS– przyznał dotację na realizowanie zadania publicznego przez w/w Stowarzyszenie w wysokości 5.000 zł. pt. „ Z technologią za pan brat – dla naszej grupy na start ” Projekt ten jest ogromnym wsparciem dla działalności młodej organizacji, która dopiero staruje z miejsca. Wkład własny niefinansowy Stowarzyszenia 33% – 1650 zł. ( praca wolontariacka )

Korzyści z realizacji projektu to przede wszystkim pozyskanie niezbędnego sprzętu multimedialnego ( notebook, projektor, ekran projekcyjny, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, dysk przenośny), rzetelne i systematyczne dokumentowanie działań Stowarzyszenia, wzbudzenie zainteresowania problemem niepełnosprawności poprzez publikację materiałów promocyjnych, znaczne obniżenie kosztów użytkowania sprzętu oraz rozwój i profesjonalizm organizacji.

Projekt został zrealizowany w Gminie Nawojowa, w powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim-  od 10 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017r. Odbiorcami projektu byli członkowie, wolontariusze i podopieczni Stowarzyszenia Nawojowska Grupa Wsparcia.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH, GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ WOJEWÓDZTWA MALOPOLSKIEGO