Prowadzenie wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia i lokalnego środowiska  Wolontariat Stowarzyszenia tworzą młodzi ludzie, chętni do bezinteresownej pracy na rzecz potrzebujących. W roku 2016 stałe porozumienia wolontariacie podpisało 24 wolontariuszy, akcyjnie 6 wolontariuszy.

Wolontariat ma swoje logo oraz koszulki koloru pomarańczowego. Spotkania wolontariatu W roku 2016 odbywały się w każdy wtorek w budynku na stadionie sportowym w Nawojowej oraz okazjonalnie przy realizacji zadań woluntarystycznych w terenie.

W roku 2016 wolontariusze podjęli następujące zadania:

– szkolenie z udzielania I pomocy,

– wykonanie kartek świątecznych do paczek dla rodzin do Caritas w Nawojowej

– warsztaty z podopiecznymi w MCK- Sokół w Nowym Sączu,

– przygotowanie i udział w warsztatach terapii zajęciowej z podopiecznymi,

– wykonanie różańca misyjnego, prowadzenie różańca w kościele parafialnym,

– przygotowania do paraolimpiady 2016,

– pomoc dla psów w Schronisku  w Krynicy – Powroźniku,

– pomoc w zbiórce charytatywnej dla podopiecznego Kacpra Nosal- VI

– pomoc w zbiórce charytatywnej dla podopiecznego Kacpra Nosal- VII

– wsparcie Powiatowej Spartakiady Samorządu i Służb Mundurowych w Nawojowej,

– przygotowanie, dyżur przy stoisku w Agropromocji,

– przygotowanie i udział w spotkaniu andrzejkowo- mikołajkowym Stowarzyszenia,

– przygotowanie rzeczy na kiermasz bożonarodzeniowy, dyżury przy stoisku,

– pomoc i wsparcie w imprezie Motomikołaje,

– przygotowania do spotkania noworocznego,

– przygotowanie paczki upominkowej dla chorego Kubusia Tuczyńskiego