Nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Nawojowej celem objęcia naszych dzieci hipoterapią. W tutejszym Ośrodku Jazdy Konnej i Hipoterapii nasi podopieczni pod okiem specjalistów mogą rozpocząć zajęcia. Hipoterapia przynosi wspaniałe korzyści dla poprawy stanu zdrowia, zachowania i samopoczucia naszych dzieci. Dziękujemy Panu Janowi Miksa za ciepłe, życzliwe i profesjonalne podejście do naszych podopiecznych.