Pierwsze spotkanie odbyło się 11 maja 2016r. w Starym Sączu u stóp Klasztoru Sióstr Klarysek w Centrum Papieskim. W tym szczególnym miejscu, obdarzonym łaskami Świętej Kingi, spotykamy się już drugi raz dzięki życzliwości księdza Marcina Kokoszki, dyrektora Centrum oraz serdeczności i wsparciu tutejszych pracowników.

Drugie spotkanie majówkowe odbyło się dnia 30 maja 2016r. w Żeleźnikowej Małej przy ogromnym udziale członków naszej grupy, pochodzących z tego miejsca. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali poczęstunek, wolontariusze zajęli się obsługą, czynnościami porządkowymi oraz organizacją zabaw integracyjnych dla dzieci, a nasi opiekunowie duchowi, siostra Damiana i ksiądz Piotr Głód oprawą duchową Nabożeństwa Majowego.